Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmuma finansēšanas iespējas mūsdienu ekonomikā”
Nosaukums angļu valodā „Business financing options in today’s economy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.G. Ciemleja
Recenzents Dr.oec. V. Nešpors
Anotācija Darba autors: Kaspars Ramiņš Darba tēma: Uzņēmuma finansēšanas iespējas mūsdienu ekonomikā Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: docente Dr.oec. G.Ciemleja Darba apjoms: 98 lappuses, 54 informatīvie avoti, 31 attēls, 28 tabulas, 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: finansēšana, uzņēmuma finansēšana, kredīts, finansēšanas modelis Darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas un nobeiguma. Darba saturs: Darba ievadā tiek parādīta darba tēmas aktualitāte un nozīmīgums, formulēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī izvirzīta darba hipotēze. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti uzņēmuma finansēšanas teorētiskie aspekti. Darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas uzņēmējdarbības finansēšanas analīze. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek veikta konkrēta mežistrādes nozares uzņēmuma finansēšanas analīze un izstrādāts uzņēmuma finansēšanas īstermiņa un ilgtermiņa finansēšanas modelis. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi, izvirzīti priekšlikumi un sniegts daļējs apstiprinājums izvirzītajai hipotēzei. Galvenie darba rezultāti: apzināta un izvērtēta uzņēmuma finansēšanas teorētiskās bāze, veikta Latvijas uzņēmumu izmantotās finansēšanas avotu analīze, veikts empīrisks pētījums par uzņēmumu izmantotajiem finansēšanas instrumentiem, izstrādāts konkrēta uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa finansēšanas modelis. Darba izmantojamība: Darbs pielietojams kā uzskates materiāls, lai izprastu uzņēmuma finansēšanas iespējas Latvijā, kā arī apskatītā mežistrādes uzņēmuma finansējuma piesaistes plānošanai.
Atslēgas vārdi finansēšana, uzņēmuma finansēšana, kredīts, finansēšanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā financing, business financing, credit, financing model
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 10:03:46