Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transportlīdzekļu fiziskās kontroles pilnveidošana Latgales muitas kontrolposteņos”
Nosaukums angļu valodā “Development of Physical Control Means of Transport at the Latgales Customs Control Posts”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Diplomdarba tēma "Transportlīdzekļu fiziskās kontroles pilnveidošana Latgales muitas kontolposteņos" Muita ir valsts dienests, kas atbildīgs par Muitas likuma administrēšanu un muitas maksājumu iekasēšanu, tad var teikt, ka muita ir atbildīga par ienākošo un izejošo preču pārraudzību valstī, muitas process sākas izcelsmes valstī un beidzas saņēmējvalstī. Ņemot vērā pieaugošo muitas lomu sabiedrības drošības garantēšanā, vienlaikus, saglabājot tās nozīmi fiskālās funkcijas nodrošināšanā, Latvijas muitas dienestam ir jāmeklē līdzsvars starp kontroles un tirdzniecības veicināšanas pasākumiem, precīzi jāpiemēro spēkā esošie normatīvie akti, jāievieš jaunas un jāmodernizē esošās muitas informācijas sistēmas, kā arī jāveicina sadarbība gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Diplomdarba mērķis ir analizēt transportlīdzekļu kontroles pasākumus Latgales muitas kontrolposteņos, konstatēt galvenos trūkumus un sniegt priekšlikumus kontroles organizācijas uzlabošanā. Diplomdarba mērķa sasniegšanai noteikti sekojoši uzdevumi: izanalizēt transporta satiksmi Latvijā un to ietekmi uz ekonomiku; izanalizēt nelikumīgo preču ietekmi uz valsts ekonomiku; aplūkot transportlīdzekļu un kravu fizisko kontroli un tās īpatnības Latgales MKP; aplūkot transportlīdzekļu kontroles rādītājus; sniegt priekšlikumus transportlīdzekļu kontroles darba organizācijas uzlabošanai un pilnveidošanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota kravu pārvadājumi Latvijā un to loma valsts ekonomikā. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturota kontrabanda un tās ietekme uz ēnu ekonomiku. Diplomdarba trešajā nodaļā tika aplūkoti transportlīdzekļu kontroles pasākumi un riska kritēriju analīze Latgales muitas kontrolposteņos, kā arī tika analizēti transportlīdzekļu kontroles un atklāto pārkāpumu rādītāji. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 70 lappuses, 15 attēli, 6 tabulas, 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Transportlīdzekļu fiziskās kontroles pilnveidošana Latgales muitas kontrolposteņos
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Physical Control Means of Transport at the Latgales Customs Control Posts
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 13:09:22