Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Inovatīva produkta pozicionēšanas stratēģijas izstrādāšana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Development of Positioning Strategy for an Innovative Product in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof., Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Recenzents asist., Mg.oec. D.Ščeulovs
Anotācija Paikena E. Inovatīva produkta pozicionēšanas stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs E. Paikena, E. Gaile-Sarkane. Rīga: RTU IEVF Vadībzinību katedra, maģistra profesionālo studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana, 2012 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 21 attēls un 28 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: bibliogrāfiskie avoti latviešu un angļu valodā, kā arī interneta resursi. Darba mērķis ir izstrādāt robota putekļusūcēja pozicionēšanas stratēģiju Latvijas tirgum. Pirmajā darba daļā tika veikts produkta raksturojums, Latvijas tirgus analīze. Tika veikta Latvijas mājsaimniecību analīze un iedzīvotāju pirkstpēja, kā arī putekļusūcēja tirgus raksturojums. Otrajā darba daļā veikta detalizēta produkta analīze, izmantojot SVID matricu. Izpētīti gan tiešie, gan netiešie konkurenti, kā arī noteikta konkurentu pozicionēšana. Veikta aptauja, lai noteiktu klientu vēlmes un izprastu, ko tie sagaida no robota putekļusūcēja. Sadales kanālu analīze un līmeņu noteikšana. Trešajā darba daļā tiek veikta produkta pozicionēšanas stratēģijas izstrāde Latvijas tirgū. Produkta attīstības īstermiņa un ilgtermiņa plāns, kā arī novērtēti inovatīvā produkta ekonomiskie ieguvumi un riski. Pēc darba izstrādes secināts, ka produkts jau ir ieguvis zināmu uzticību Latvijas tirgū un ir konkurētspējīgs. Tomēr tirgus pozīcijas stabilizēšanai iegūšanai nepieciešams skaidri pozicionēt produkta speficiskās īpašības. Tas ir jāveido par pieejamu un viegli lietojamu produktu ikkatram modernam patērētājam (mājsaimniecībām un uzņēmumiem).
Atslēgas vārdi Inovatīva produkta pozicionēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Positioning of an innovative product
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 23:31:10