Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service company’s performance development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Recenzents Dr.oec., lekt. R.Greitāne
Anotācija Diplomprojekta temats: Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta autors: Agnese Niedola Diplomprojekta vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Jānis Mežiels. Diplomprojektā tiek analizēti uzņēmuma darbības rezultāti, diagnosticētas problēmas un piedāvāti risinājumi to novēršanai. Diplomprojekts sastāv no projektu daļas un grafiskās daļas. Projekta daļā ietilpst analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa un dabas un darba aizsardzības daļa. Diplomprojekta ietvaros veikta SIA Kurzemes apmācību centrs darbības analīze, analizējot uzņēmuma finanšu rādītājus, iekšējo un ārējo vidi, nozares, kurās uzņēmums darbojas. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi patstāvīgo izmaksu samazināšanai, nodokļa sloga samazināšanai reorganizējot uzņēmumu. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts pakalpojumu cenu noteikšanas mehānisms, kas atvieglo komunikāciju ar potenciālajiem klientiem un izmantojot datorprogrammu ļauj noteikt cenu esošajiem klientiem un prognozēt nākotnes ieņēmumus. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēta darba vide, konstatēti darba vides riski un izstrādāts pasākumu plāns risku samazināšanai. Diplomprojekta izstrādei kopā izmantoti 21 literatūras avots un interneta resursi . Diplomprojekta apjoms ir 76 lappuses, tai skaitā 31 tabulas, 29 attēli, 7 formulas. Diplomprojektam pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Service companys performance development Project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 22:44:45