Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Naudas plūsmas metodes pielietošana darījumos ar nekustamām precēm
Nosaukums angļu valodā Use of the cash flow methods in transaction with immovable goods
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., profesors Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., RD PIP galv.ekon. S.Geipele
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Naudas plūsmas metodes pielietošana darījumos ar nekustamām precēm. Diplomprojekts sastāv no četrām galvenajām daļām: analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā apskatīta naudas plūsmas metode, ko pielieto darījumos ar nekustamām precēm. Nodaļā tiek paskaidrots naudas plūsmas ekonomiskais saturs un tā pielietošanas īpatnības, kas sevī ietver ieņēmumu naudas plūsmu un izdevumu naudas plūsmu, ko nepieciešams izprast matemātisko aprēķinu veikšanai. Projektu aprēķinu daļa sastāv no vērtējamā nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgā, Birzes ielā 27, galvenās informācijas un tirgus vērtības noteikšanas matemātiskajiem aprēķiniem. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta detalizēta vērtējamā nekustamā īpašuma analīze. Tehnoloģiskajā daļā apraktstīti rezultāti, kas iegūti no vērtējamā nekustamā īpašuma apsekošanas dabā, vērtējamā nekustamā īpašuma ietekmējošo blakusefektu identifikācijas un novērtēšanas, zemes labākā un efektīvākā izmantošanas veida notiekšanas, kā arī fiziski un morāli novecojušu ēku nojaukšanas izmaksu aprēķins. Tehnoloģisjakā daļā tiek veikti pieņēmumi un ierobežojošie faktori vērtējamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti darba aizsardzības pasākumi, apsekojot īpašumu dabā, kas izstrādāti Latvijas Republikas likumdošanā. Nodaļā aprakstīta vērtējamā īpašuma ekspluatācija uz vidi, to ietekmējošie faktori un svarīgākās iezīmes. Kopējais darba apjoms ir 86 lapas.
Atslēgas vārdi naudas plūsmas metode, nekustamas preces, diskontēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā cash flow method, real estate, discounting
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 13:57:09