Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Kultūras pieminekļu vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Heritage evaluation features, problems and solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA, LR VZD projektu vadītāja Sarmīte Barvika
Recenzents MBA, doc.(pr.) G.Mote
Anotācija Diplomprojekta „Kultūras pieminekļu vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi” mērķis ir izpētīt kultūras pieminekļu vērtēšanas īpatnības un problēmas, kā arī sniegt priekšlikumus problēmu risināšanai. Diplomprojektā pētāmais priekšmets ir nekustamais īpašums, kuriem ir piešķirts kultūras pieminekļu statuss: arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi Rīgas pilsētā, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā. Diplomprojekts sastāv no projektu daļas un grafiskās daļas. Projektu daļa sastāv no četrām nodaļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības. Analītiskā daļa atspoguļo kultūras pieminekļa jēdziens; veikta kultūras pieminekļu tirgus identifikācija; atspoguļots vērtēšanas metožu pielietojamība, to īpatnības un problēmas vērtējot kultūras pieminekļus. Projekta aprēķinu daļā veikts nekustamā īpašuma, kuram piešķirts valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss, novērtējums izmantojot trīs vērtēšanas metodes (tirgus datu salīdzināšanas, izmaksu aizvietošanas, ieņēmumu metode). Tehnoloģiskajā daļā detalizēti aprakstīts kultūras pieminekļu vērtēšanas process. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīti pasākumi, kurus nepieciešams ievērot, lai uzlabotu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Darba rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi kultūras pieminekļu vērtēšanā eksistējošo problēmu risināšanai. Darba apjoms: 78lapaspuses, 17 attēli, 14 tabulas, 2 formulas, 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Kultūras pieminekļu vērtēšna, vērtēšanas īpatnības, arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Cultural heritage valuation, architectural and urban monuments
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 11:58:14