Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka mezglu stinguma analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of timber joints stiffness"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Bondars
Recenzents I.Radiņš
Anotācija Maģistra darba ievadā pamatota tēmas aktualitāte, raksturots pētījuma objekts, formulēti darba mērķis un uzdevums. Darba pirmajā nodaļā īsi apskatīti iepriekš veiktie pētījumi, kas skar tradicionālo galdniecības tipa koka savienojumu reālas darbības modelēšanu. Otrajā nodaļā aprakstīta konstruktīvo elementu savienojumu klasifikācija un mehāniskās darbības principi. Trešajā nodaļā pievērsta uzmanība svarīgākajām koksnes īpašībām, kas primāri ietekmē koka mezglu mehāniskās darbības elastību. Ceturtajā nodaļā definēta tapu savienojumu aprēķina metodika, kura izmantota dotā darba ietvaros. Pētījumā piektajā nodaļā analizēta trīs tipu savienojuma mezglu darbība, kas veido Rīgas Doma baznīcas torņa konstrukciju: krusteniskais iesējums ar tapas savienojumu; iegremdēts vienzoba gala slēptais iesējums ar tapu; T-veida savienojums ar apslēptu tapu. Doto savienojumu neelastīgās mehāniskās darbības modelēšanai katram mezgla tipam izstrādāts ģeometrisku pārvietojumu modelis un pretestības komponenšu mobilizācija, kas attēlo mezglu mehānisko darbību. Izveidotas stinguma diagrammas dažādu slogojumu gadījumos, kas darba turpinājumā ievērtētas vienkāršota rāmja aprēķina modelī. Sestajā nodaļā veikts rāmja nelineārais aprēķins galīgo elementu datorprogrammā SAP2000, kas satur algoritmu iekšējo spēku noteikšanai, ņemot vērā elementu savstarpējo pārvietojumu ietekmi. Rāmja katram mezglam tiek piešķirtas atbilstošās stinguma īpašības. Pētījuma rezultātā izstrādāta analītiska metode esošu vēsturisku koka konstrukciju reālās darbības modelēšanai, rasta iespēja novērtēt esošo koka konstrukciju noslodzi, noturību un stabilitāti, kā arī tās reālo izturības rezervi slodzes ietekmē. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā, aprēķini veikti ar programmas MS Excel un galīgo elementu programmas SAP2000 palīdzību. Darba apjoms 77 lapas. Darbā iekļauti 51 attēls un 6 tabulas un veikts 38 literatūras avotu apskats.
Atslēgas vārdi koka mezgli, daļējais stingums
Atslēgas vārdi angļu valodā timber joints, semi-rigid
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 23:10:13