Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vērtēšana Limbažos
Nosaukums angļu valodā Evaluation of standard apartment buildings of Limbaži
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt., dipl.ing., Mg.oec. S.Barvika
Recenzents LR VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija Diplomprojekta tēmas nosaukums ir Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vērtēšana Limbažos. Darba mērķis ir novērtēt dzīvokli Limbažos. Darbā autore izpēta un analizē Limbažu sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tirgus segmentu un dzīvokļu vērtēšanas specifiku. Darbs sastāv no piecām daļām. Pirmā daļa ir Analītiskā daļa, kurā ir analizēta Likumdošana, kas regulē dzīvokļa īpašumu un daudzdzīvokļu dzīvojamos namus, kā arī raksturota Limbažu pilsēta un Limbažu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve. Otrā daļa ir Projektu aprēķinu daļa, kurā ir analizētsLimbažu sērijveida dzīvokļu tirgus laika posmā no 2001.gada līdz 2011.gadam. Noteiktas sērijveida dzīvokļu tirgus vērtības veidošanās un sērijveida dzīvokļu vērtēšanas procedūras. Raksturotas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un izanalizēts to pielietojums Limbažu sērijveida dzīvokļu tirgus segmentam. Daļas nobeigumā novērtēts dzīvoklis un sagatavota dzīvokļa vērtējuma atskaite. Trešā daļa ir Tehnoloģiskā daļa, kurā tiek raksturotas izmantotās datorprogrammas pielietojums dzīvokļa vērtējuma sagatavošanā. Ceturtā daļa ir Darba un dabas aizsardzības daļakura tiek raksturotas vispārīgas nekustamā īpašuma vērtētāja darba prasības darba vietā un noteikti riska faktori darbā ar datoru; Un piektā daļa Grafiskā daļa, kurā tiek attēloti darba autores izveidotie vizuāli attēli un tabulas, kas satur darba gaitā iegūtos rezultātus. Darbam ir 87 lapas puses, 21 attēls un 4 tabulas. Darbā izmantotās literatūras saraksts satur 28 avotus.
Atslēgas vārdi Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēkas, vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā standard apartment buildings, Evaluation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2012 15:51:16