Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tiešo nodokļu politikas analīze Latvijā un Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Direct Tax Policy in Latvia and European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir "Tiešo nodokļu politikas analīze Latvijā un Eiropas Savienībā". Jautājumi, kas skar nodokļu politikas jomu, arvien ir bijuši aktuāli. Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gada 1.maijā, Latvija iekļaujas vienotajā Eiropas Savienības iekšējā tirgū tāpat kā pārējās dalībvalstis. Tiešie nodokļi ir nozīmīgs valsts ieņēmumu nodrošināšanas avots un tos var izmantot dažādu ekonomikas nozaru atbalstam un kā instrumentu valsts konkurētspējas nodrošināšanai. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izvērtēt, cik tālu Eiropas Savienība savos lēmumos var iet attiecībā uz tiešo nodokļu saskaņošanu, lai tas nekaitētu dalībvalstu tautsaimniecībai un makroekonomiskajiem rādītājiem. Diplomdarba mērķis ir veikt Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu tiešo nodokļu politikas stāvokļa analīzi un novērtējumu, konstatējot sakarības un atšķirības Eiropas Savienības dalībvalstu tiešo nodokļu sistēmās un ar nodokļu politiku saistītos jautājumos, kā arī izstrādāt priekšlikumus nodokļu politikas pilnveidošanai. Galvenie uzdevumi ir nodokļu politikas teorijas izpēte, tiešo nodokļu galveno rādītāju un tā izmaiņu analīze Eiropas Savienības dalībvalstīs, pētot kopsakarības un iespējamos cēloņus, kā arī secinājumu izstrāde par vispārīgo tiešo nodokļu politikas stāvokli, sniedzot priekšlikumus tās uzlabošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu tiešie nodokļi un tiešo nodokļu politika. Pētījuma priekšmets ir tiešo nodokļu politikas stāvoklis, galvenie teorētiskie aspekti un tiešo nodokļu politikas rādītāji, to kopsakarības ES dalībvalstīs un ietekme uz ekonomiku. Diplomdarba nozīme un praktiskā vērtība balstās uz tiešo nodokļu politikas analīzi. Veiktajai analīzei ir praktiskas pielietošanas iespējas plašākai tēmas izpētei, kā arī turpmākai secinājumu un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz tiešo nodokļu politikas pilnveidošanu. Ir izstrādāti priekšlikumi Latvijas tiešo nodokļu politikas pilnveidošanai. Veikta vispārīga tiešo nodokļu rādītāju analīze Eiropas Savienībā kā pamats priekšlikumu izstrādei un vispārējā dalībvalstu stāvokļa noteikšanai. Diplomdarba teorētiskā vērtība saistāma ar nodokļu politikas galveno terminu skaidrošanu un galveno rādītāju apkopošanu. Diplomdarbs ir izstrādāts latviešu valodā, un tas sastāv no 3 nodaļām, kopā 85 lapaspušu apjomā (neskaitot pielikumus). Diplomdarbs sastāv no ievada, izklāsta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Izklāsta daļa ir sadalīta 3 nodaļās. Darba rezultātā ir izstrādāti secinājumi par tiešo nodokļu politiku Eiropas Savienībā un Latvijā. Diplomdarbs ietver 14 tabulas, 14 attēlus, 5 pielikumus un 64 bibliogrāfiskos avotus.
Atslēgas vārdi nodokļu politika, tiešie nodokļi, nodokļu slogs
Atslēgas vārdi angļu valodā tax policy, direct taxes, tax burden
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:45:38