Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes veicināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Promotional measures for attracting foreign direct investments in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Dovladbekova
Recenzents Profesors, dr.oec. V.Nešpors
Anotācija Laines Dakteres bakalaura darba "Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes veicināšana Latvijā" mērķis ir novērtēt tautsaimniecības kvalitatīvos rādītājus, kuri nosaka ārvalstu tiešo investīciju piesaisti, un novērtēt, cik būtiski katrs no šiem faktoriem veicinājis ārvalstu investoru līdzekļu ieplūšanu Latvijā. Ārvalstu investīciju ieplūde tādā mazā attīstības valstī kā Latvija ir aktuāla, jo nodrošina ekonomiskās sistēmas ātrāku attīstību, augstāku konkurētspēju un veiksmīgāku integrāciju pasaules globalizācijas procesos. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota un analizēta dažādi literatūras materiāli par investīciju būtību, veidiem, to avotiem un ietekmi uz ekonomiskās sistēmas attīstības tempu. Kā arī ietver informāciju par ārvalstu tiešo investīciju nozīmi valsts tautsaimniecībā un faktoriem, kas veicina vai kavē to piesaisti. Darba analītiskajā daļā pētītas un analizētas ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā apjoma, struktūras nozaru un valstu griezumā. Pētījuma daļā izstrādāts ārvalstu tiešo investīciju piesaisti veicinošo faktoru Latvijas ekonomikā novērtējums. Sadaļā izpētīts, ka ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā daļēji veicina augsta kredītu pieejamība. Par kavējošiem faktoriem atzīti tiešo nodokļu slogs un darbaspēka pieejamība. Balstoties uz pētījumu, tiek izteikti priekšlikumi ārvalstu tiešo investīciju piesaistes veicināšanai un ieguldījumu klimata Latvijā uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, tā apjoms ir 56 lappuses. Darbā iekļautas 8 tabulas, 4 attēli, 2 formulas un 48 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Ārvalstu tiešās investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Foreign direct investments
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 08:12:49