Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Bērnu Zinātnes centra „Z(IN)OO” biznesa modeļa pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of the Business Model for the Children Science Centre „Z(IN)OO”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA I.Suija-Markova
Recenzents MBA A.Laizāns
Anotācija Tālmane R. Bērnu zinātnes centra Z(IN)OO biznesa modeļa pilnveide: Maģistra darbs / R.Tālmane, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. - 95.lpp.. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95.lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 23 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir pilnveidot bērnu zinātnes centra Z(IN)OO biznesa modeli. Pirmajā darba daļā autore analizēja dažādas teorijas par biznesa modeļiem, kā arī identificēja metodes, kas turpmāk tiks pielietotas, lai analizētu interaktīvu zinātnes centru darbību. Otrajā darba daļā autore pētīja un analizēja Latvijas un Ziemeļvalstu bērnu zinātnes centru biznesa modeļus un ieinteresēto pušu viedokli par perspektīvām saņemt finansiālu atbalstu zinātnes centra Z(IN)OO aktivitātēm. Trešajā darba daļā autore identificēja dažādus centra pakalpojumu attīstības virzienus un izstrādāja centra darbības attīstības plānu trīs gadu periodam. Autores priekšlikumi bērnu zinātnes centra Z(IN)OO biznesa modeļa pilnveidei: - Jāmeklē sava pakalpojuma individualitāte (sponsoru piesaiste ekspozīciju izveidošanai, virtuālās vides un sociālo tīklu izveidošana, unikāla eksponāta izveide, zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšana); - Jāattīsta komerciāli veiksmīgi projekti vai pakalpojumi (interaktīvu zinātnes izstāžu organizēšana, projektu pieteikšana, jaunu komercstruktūru izveidošana); - Jāveicina centra popularitāte un atpazīstamība (sadarbība ar tūrisma firmām un organizācijām, sadarbība ar izglītotājiem virtuālās vides izveidošanā un izglītības programmu attīstīšanā).
Atslēgas vārdi Bērnu zinātnes centrs, biznesa modelis, zinātnes komunikācija, neformālā izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā Children Science Centre, Business Model, science communication, informal education
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 13:28:15