Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Company’s economic activity expansion project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.)J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta autore: Evija Homko Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg.oec, doc. (prakt.) Nadežda Semjonova Diplomprojekta temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 77 lapas, kurās ietvertas 25 tabulas, 45 attēli un 9 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 5 nodaļām un 3 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa no 4 nodaļām, tehnoloģiskā daļa no 4 nodaļām un darba un dabas aizsardzības daļa no 2 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, dažādi elektroniskie resursi, nepublicētie mācību līdzekļi, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšējā informācija kopā 23 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: analītiskajā daļā aplūkotas mazumtirdzniecības nozares attīstības tendences, aprakstīti galvenie uzņēmuma darbību regulējošie likumi un normatīvie akti un veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Projekta aprēķinu daļā izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanai un novērtēta priekšlikumu ietekme uz uzņēmuma peļņas rādītājiem. Tehnoloģiskajā daļā veikta uzņēmuma ieņēmumu prognozēšana, izmantojot trīs dažādus ekonomiskās prognozēšanas modeļus. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta uzņēmumā esošā darba un dabas aizsardzības sistēma, veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais aprakts: Homko E. Uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja: Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 77 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Company"s economic activity expansion project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 22:07:35