Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Valsts sociālās apdrošināšanas speciāla budžeta veidošanas problēmas”
Nosaukums angļu valodā „Problems of state social insurance special budget formation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., Doc. I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Svetlana Maksimova. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Doc. I.Judrupa. Bakalaura darba temats: „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta veidošanas problēmas”. Bakalaura darba apjoms: 55 lpp, 18 tab., 15 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli:. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārskati, Latvijas statistikas dati un Valsts kases oficiālie pārskati, kā arī Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir apskatīta un izpētīta kopbudžeta un sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta struktūra. Tika veikta atsevišķo budžeta ieņēmumu un izdevumu, kā arī to sastāvdaļas analīze. Izpētītas galvenās veidošanas problēmas, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas statistikas un Valsts kases oficiālos pārskatus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Maksimova S. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta veidošanas problēmas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Judrupa I. –Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 55 lpp.
Atslēgas vārdi Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta veidošanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of state social insurance special budget formation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 08:20:45