Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības izmaksu optimizēšanas projekts SIA "Liepiņš"
Nosaukums angļu valodā Business cost optimization project for "Liepiņš" Ltd.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec.I.Jansone
Anotācija Diplomprojekta Uzņēmējdarbības izmaksu optimizēšanas projekts uzņēmumā SIA Liepiņš rakstīšanas gaitā tika izpētītas un analizētas uzņēmuma SIA Liepiņš izmaksas, ar nolūku rast iespējas to optimizēšanai un samazināšanai. Darba struktūru veido piecas daļas: analītiskā, projektu aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek izpētītas uzņēmuma izmaksas, to nozīme, veikta izmaksu un saimnieciskās darbības analīze, kā arī SVID analīze. Tiek atrastas problēmas un izvirzīti priekšlikumi, kā samazināt un optimizēt izmaksas, kā arī nepieļaut jaunus tēriņus, kas var ietekmēt uzņēmuma peļņu. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatītas trīs uzņēmuma problēmas un piedāvāti to risināšanas varianti. Pirmie divi projekti ir saistīti ar izmaksu samazināšanu, bet trešais ar izmaksu optimizēšanu. Tehnoloģiskajā daļā ir izveidota uzņēmuma mājas lapa, kā arī tiek veikta datu bāzes modernizēšana, kas ļauj veikt plašāku analīzi un veikt atgriezenisko saiti ar klientiem. Darba un dabas aizsardzības daļā ir apskatīti darbinieku riski darba vidē, tiek izanalizēts darba vides iekšējās uzraudzības algoritms un veikts faktoru raksturojums. Tad tiek aprakstīts dabas aizsardzības jautājums un izstrādāta darba vides riska finansēšana tāme. Nodaļām seko secinājumi un priekšlikumi, izmantoto informācijas avotu saraksts, grafiskā daļa un darba pielikumi. Diplomprojekts ir izklāstīts uz 75 lappusēm, kuras ietver sevī arī 27 attēlus un 31 tabulu, kurās ir apkopoti pētījumu rezultāti. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā, tika izmantoti 41 avoti (7 literatūras avoti, 32 interneta resursi, uzņēmuma gada pārskati par 2007.-2010. gadu).
Atslēgas vārdi izmaksas, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā cost, optimization
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 11:59:22