Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Autorizētā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas lietderības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Usefulness of Authorised Economic Operator Status Acquisition”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēmas nosaukums ir Autorizētā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas lietderības analīze. Šis darbs ir par muitas atzītu komersantu, kura statuss ir salīdzinoši jauns un unikāls muitas jomā, tāpēc darba aktualitāte saistās ar nepieciešamību uzzināt AEO lietderību un rast sakarību starp AEO sertifikāta turētāja gūtām priekšrocībām un veiktām investīcijām muitas piedāvātā statusa iegūšanā. Pētījuma gala rezultāts dos priekšstatu, kādam komersanta darbības veidam un kādā apjomā sertifikāts ir izdevīgs. Par pētījuma objektu tiek ņemti Latvijas valsts komersanti, ieguvušie AEO statusu. Savukārt pētījuma priekšmets ir muitas rīcībā esošie dokumenti par AEO statusu ieguvušiem komersantiem laikaposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam, kā arī Eiropas Kopienas un Latvijas normatīvie dokumenti, kas regulē AEO statusa iegūšanu un darbību. Diplomdarba mērķis ir izpētīt autorizētā ekonomiskā operatora darbības un funkcionalitātes pamatprincipus un izanalizēt komersanta ieguvumu no tā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek definēti sekojošie uzdevumi: 1) izpētīt normatīvos dokumentus, kas nosaka un reglamentē AEO statusu; 2) iepazīties ar procedūru kopumu, kas ir jāizpilda komersantam, lai saņemtu nepieciešamo apstiprinājumu sertifikāta iegūšanai; 3) analizēt sertifikātu veidus un to izmantošanas mērķus; 4) raksturot Latvijas AEO sertifikātu turētājus; 5) izpētīt ieguldījumus, ko veic komersants sava uzņēmuma attīstībā, lai iegūtu vēlamo statusu; 6) salīdzināt AEO statusu ar citiem muitas piedāvātiem vienkāršojumiem; 7) aprēķināt skaitliski ieguvumus no AEO priekšrocībām. Darba uzrakstīšanai tika izmantotas vispārzinātniskās pētījuma metodes, tai skaitā, grafiskā metode, analīzes metode un aprakstošā metode. Diplomdarba teorētiskā bāze balstās uz Eiropas Kopienas izdotiem normatīviem aktiem un pamatnostādnēm attiecībā uz AEO, kā arī tika izmantoti nepublicētie materiāli no VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas par Latvijas komersantiem ar AEO sertifikātu. Darbs sastāv no 62 lappusēm, tai skaitā, divi pielikumi, 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Darbā tika ievietoti 4 attēli un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Autorizētā ekonomiskā operatora statusa iegūšanas lietderības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Usefulness of Authorised Economic Operator Status Acquisition
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 18:15:34