Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpēja risku novērtējums Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Risk Assessment for the Violator of Unfair Commercial Practices Prohibition Directive in the European Union”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A. Auziņa –Emsiņa
Recenzents Lekt. O.Bogdanova
Anotācija Daces Riekstiņas maģistra darbam Negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpēja risku novērtējums Eiropas Savienībā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir analizēt tirgus ārējās tiesiskās vides riskus, kas pastāv komercprakses īstenotājam, pārkāpjot negodīgas komercprakses aizliegumu Eiropas Savienībā, un izstrādāt minēto risku novērtēšanas sistēmu. Līdz ar to maģistra darba pirmajā daļā ir apskatīts negodīgas komercprakses definējums, negodīgas komercprakses veidi profesionālajai rūpībai neatbilstoša, maldinoša un agresīva komercprakse un tos raksturojošās pazīmes, kā arī apskatīts un analizēts negodīgas komercprakses aizliegums Eiropas Savienībā. Maģistra darba otrajā daļā ir noteikti trīs negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpuma riska faktori, tas ir, Eiropas Savienības uzraugošo iestāžu un tiesu piemērojamās sankcijas, negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpuma negatīvā ietekme uz korporatīvo reputāciju un zaudējumu atlīdzības prasības no skartajām pusēm, kā arī detalizētāk analizēti minēto risku apakšfaktori. Savukārt darba noslēdzošajā daļā ir veikta konstatēto negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpuma riska faktoru ekonomiskās ietekmes uz komercdarbību izvērtēšana, kā arī raksturots izstrādātais modelis tirgus ārējās tiesiskās vides risku, kas var iestāties negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpuma rezultātā, noteikšanai atkarībā no noteiktiem faktoriem. Maģistra darba pētījuma ietvaros ir veikts Eiropas Savienības dalībvalstīs noteikto sankciju par negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpumu apkopojums, ir izstrādāts modelis, kuru izmantojot ir iespējams novērtēt tirgus ārējās tiesiskās vides riska faktorus sankciju riska faktorus , kas iestājas negodīgas komercprakses aizlieguma pārkāpuma gadījumā, kā arī sniegti priekšlikumi darbā noteikto riska faktoru samazināšanai. Darbā ir 3 nodaļas, 83 lpp., 4 attēli, 5 tabulas, 47 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi negodīga komercprakse
Atslēgas vārdi angļu valodā unfair commercial practices
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2012 15:10:51