Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Mikrostruktūras ietekme uz stikla keramikas īpašībām
Nosaukums angļu valodā Influence of microstructure on glass-ceramic properties
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. A.Stunda-Zujeva
Recenzents Dr.sc.ing. S.Lagzdiņa
Anotācija STIKLA KERAMIKA, MIKROSTRUKTŪRA, MEHĀNISKĀ IZTURĪBA, ELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS Bakalaura darbs satur literatūras apskatu, metodisko daļu, rezultātu analīzi un secinājumus. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodās, izdoti no 1983. līdz 2011.gadam Darba literatūras apskatā aprakstīts vispārīgais stikla raksturojums, fosfātu stikli, niobija ietekme uz stikla struktūru un īpašībām, stikla keramikas veidošanās process, to ietekmējošie faktori, stikla keramikas mikrostruktūras izmaiņas, kā arī izpētīta informācija par stikla keramikas mehāniskajām un elektriskajām īpašībām. Darba eksperimentālajā daļā pētīta stikla P2O5 CaO Na2O Nb2O5 (apzīmēts ar 8N) keramikas tehnoloģisko iegūšanas parametru ietekme uz mikrostruktūru. Zinot mikrostruktūru raksturojošos lielumus, pētītas materiāla mehāniskās un elektriskās īpašības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un satur 57 lapaspuses, 25 attēlus, 9 tabulas, 2 pielikumu, izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi STIKLA KERAMIKA, MIKROSTRUKTŪRA, MEHĀNISKĀ IZTURĪBA, ELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā GLASS CERAMICS, MICROSTRUCTURE, MECHANICAL STRENGHT, ELECTRICAL PROPERTIES
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 17:39:29