Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Customer attraction project for a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta temats ir Klientu piesaistīšanas projekts pakalpojumu uzņēmumā. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, bakalauru studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojektā ietilpst piecas daļas: analītiskā daļa; projekta aprēķinu daļa; tehnoloģiskā daļa; darba un dabas aizsardzības daļa; grafiskā daļa. Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma darbības analīze, finanšu rādītāju analīze un SVID analīze. Analīzes rezultāti izmantoti problēmu definēšanā. Projekta aprēķinu daļā paplašināts un uzlabots uzņēmuma pakalpojumu klāsts, izstrādāta mārketinga komunikāciju programma un piedāvāti darbinieku motivācijas uzlabošanas veidi. Tehnoloģiskajā daļa izstrādāta uzņēmuma klientu un preču datu bāze Microsoft Access un Microsoft Excel vidē. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta riska faktoru un darba vides analīze ar mērķi paaugstināt un uzlabot darba aizsardzību uzņēmumā. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir shēmas, attēli, grafiki un tabulas, lai labāk atspoguļotu darbā veicamus pētījumus. Darba apjoms ir 90 lapas, kurās ir 32 tabulas un 48 attēli.
Atslēgas vārdi Mārketings, klients, pakalpojums
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, customer, service
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 10:35:55