Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Perfection of Operations of a Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.J.Zvanītājs
Recenzents Mg.oec.V.Šatrevičs
Anotācija Diplomprojekta tēma: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek apskatīta uzņēmuma SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca darbība" un analizēti uzņēmuma cilvēkresursi, materiālie resursi un finanšu resursi, kā arī tiek noteiktas galvenās problēmas uzņēmumā un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti uzņēmuma pilnveidošanai un galveno problēmu risināšanai: debitoru parādu samazināšanas projekts, autoparka atjaunošanas projekts, grāmatvedības un ražošanas uzskaites optimizācijas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta divu izstrādāto investīciju projektu efektivitātes novērtēšana ar modelēšanas palīdzību. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības organizēšana uzņēmumā un novērtēti papildus riski, kas radīsies projektu ieviešanas rezultātā, kā arī tiek apskatīta uzņēmuma darbības ietekme uz apkārtējo vidi. Grafiskajā daļā tiek attēloti diplomprojekta galvenie analīzes rezultāti un darba secinājumi. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 86 lpp., tajā ir ietvertas 56 tabulas, 24 attēli, 16 formulas. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 17 ilustrējošiem attēliem un tabulām. Darba izstrādei ir izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 18:30:23