Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Mazas jaudas vējagregāti un to lietošanas lietderības analīze Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Small wind power units and their use- effectiveness analysis in Latvia"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs J.Rozenkrons
Recenzents K.Bērziņa
Anotācija Bakalaura darba "Mazas jaudas vējagregāti un to lietošanas lietderības analīze Latvijā" autors ir Mārtiš Smeķis. Darba mērķis ir noskaidrot ekonomisko izdevīgumu mazas jaudas vējagregātu izmantošanai privātajās mājsaimniecībās. Lai panāktu mērķa piepildījumu tikai analizēti vēja parametri, apskatītas daādas vējturbīnas, kā arī apskatīti normatīvie materiāli. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, septiām nodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta un viena pielikuma. Pirmajā nodaļā ir aplūkota vēja rašanās, tā veidi, kā arī analizēti vēja ātrumi daādos Latvijas reģionos. Otrajā nodaļā aplūkota īsa vēsture vēja enerģijas izmantošanā. Trešajā nodaļā izpētīti vējagregāti, to daādais iedalījums, uzbūve, darbības princips kā arī apskatīti dai vējagregātu piemēri. Ceturtajā nodaļā- darbības shēmu piemēri. Piektajā nodaļā aplūkotas elektroenerģijas akumulācijas iespējas. Sestajā nodaļā redzamas AS "Sadales tīkls" izvirzītās prasības, lai pieslēgtu mikroģeneratoru publiskajam tīklam. Septītajā nodaļā apskatāms ekonomiskais pamatojums ar teorētiskiem aprēķiniem vējagregātu izmantošanai mājsaimniecībā. Darbs sastāv no 58 lapaspusēm, darbā ir 22 tabulas, 37 attēli, ir izmantoti 38 literatūras avoti, darbam ir divi pielikumi.
Atslēgas vārdi MAZIE VĒJAGREGĀTI, ELEKTROENERĢIJAS AKUMULĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā SMALL WIND POWER UNITS, ENERGY ACCUMULATION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 12:59:46