Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Solifenacīna stereoizomēru kontroles AEŠH analītiskās metodes izstrāde un ieviešana
Nosaukums angļu valodā Development and implementation of HPLC analytical method for control of Solifenacin stereoisomers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.chem. D.Ruskovs
Recenzents Dr.chem. M.Drille
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota informācija par solifenacīna sukcināta ķīmiskajām un farmaceitiskajām īpašībām, tā stereoizomēru veidošanās ietekmējošiem faktoriem, hirālās hromatogrāfijas principiem un metodēm, kā arī doti analītiskās metodes validācijas paņēmieni, to piemērošana izstrādātajai metodei. Eksperimentālā daļa veltīta solifenacīna stereoizomēru noteikšanas augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas analītiskās metodes izstrādei un validācijai, izdarīti secinājumi par solifenacīna racemizāciju sintēzes laikā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 92 lpp (ieskaitot pielikumus), izmantoti 42 literatūras avoti, darbā ir 5 attēli, 39 tabulas, 9 shēmas, 4 grafiki, 12 pielikumi.
Atslēgas vārdi SOLIFENACĪNA STEREOIZOMĒRI, ANALĪTISKĀS METODES IZSTRĀDE UN VALIDĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā SOLIFENACIN STEREOISOMERS, ANALYTICAL METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 08:55:10