Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Reciklēšanas pielietošana autoceļu būvniecībā” („Autoceļa P4 (Rīga-Ērgļi) posma 81.00 - 90.80km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Use of Recycling in Road Building” („ Reconstruction of Road P4 (Riga-Ergli) Section from 81.00km to 90.80km”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs inž. D.Bautris
Recenzents lekt. B.Jeļisejevs
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir Reciklēšanas pielietošana autoceļu būvniecībā (autoceļa P4 (Rīga Ērgļi) posma 81.00 90.80 km rekonstrukcija). Darba mērķis ir radīt labāku izpratni par reciklēšanas metodi un tās ieguvumiem, lai radītu lielāku motivāciju ieviest šāda veida darbus pēc iespējas vairāk ceļu rekonstrukcijas projektos. Darbā tiek apskatītas dažādas autoceļu rekonstrukcijas iespējas un pielietojumi pie dažādām autoceļa deformācijas pakāpēm. Detalizētāk ir apskatīta aukstā reciklēšana un tās veidi. Tiek uzskaitīti būtiskākie ieguvumi, kas rodas veicot aukstās reciklēšanas darbus, salīdzinot ar standarta rekonstrukcijas darbu veidiem. Atsevišķā nodaļā ir apūkotas reciklēšanas darbos izmantotās saistvielas. Bakalaura darba pēdējā nodaļā, tiek aprēķinātas un salīdzinātas izmaksas vienādam ceļa posmam izmantojot gan tradicionālo rekonstrukciju, gan reciklēšanas darbu metodi. Inženierprojekta sadaļā tiek izstrādāts autoceļa P4 rekonstrukcijas tehniskais projekts no 81.00 līdz 90.80 km. Būvprojekta risinājumi paredz trases taisnošanu vietās, kur ceļa plāna izvietojums neatbilst Latvijas valsts ceļu standartiem. Rekonstrukcijas ietvaros tiek paredzēta jaunu segas konstruktīvo slāņu un asfaltbetona seguma izbūve esošās grants segas vietā. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 163 lapaspusēm, kurās ietverti 36 attēli, 36 tabulas un 31 rasējums. Darba rakstīšanai tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Reciklēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Recycling
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 08:22:21