Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas iestāšanās Eiropas monetārajā savienībā: ieguvumi un zaudējumi”
Nosaukums angļu valodā „Latvian accession into the European Union: gains and losses”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., Prof. J.Saulītis
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Vadims Štekeļs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: prof. Juris Sailītis Bakalaura darba temats: „Latvijas iestāšanās Eiropas monetārajā savienība: ieguvumi un zaudējumi” Bakalaura darba apjoms: 52.lpp, 7.tab., 18. att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: diplomdarbā ir izmantoti 27 informācijas avoti: LR un starptautiskie likumdošanas akti un normatīvie dokumenti, publikācijas presē, speciālā ekonomiskā literatūra, kā arī interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Diplomdarbs sastāv no 2 nodaļām, kurām ir pakārtotas vairākas apakšnodaļas. 1. nodaļā ir apskatīti ES ekonomikas un monetārās savienības vēsture, struktūra un tas mērķi, esošie Māstrihtu konverģences kritēriji, kā arī analizēts vai Latvija pašreiz izpilda noteiktos Māstrihtas kritērijus, lai tiktu uzņemta EMS. 2. nodaļā ir apskatīti iespējamie ieguvumi un zaudējumi Latvijas tautsaimniecībā, iestājoties EMS un pildot tās politiku, kā arī iespējamie labumi un zaudējumi ieviešot eiro valūtu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Štekeļs V. Latvijas iestāšanās Eiropas monetārajā savienība: ieguvumi un zaudējumi: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulītis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. - 52.lpp.
Atslēgas vārdi Latvijas iestāšanās Eiropas monetārajā savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Advantages and disadvantages of Latvia joining European Monetary Union
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 08:46:15