Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Capital company’s competitiveness enhancement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Andersone
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Darbā tiek apskatīta kapitālsabiedrība SIA "AUDIT ADVICE", kas sniedz revīzijas un revīzijai radniecīgus pakalpojumus, grāmatvedības, juridiskus, vērtēšanas pakalpojumus, kā arī nodokļu konsultācijas. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturota kapitālsabiedrība, veikta saimnieciskās darbības analīze un novērtēti darbības rezultāti. Analizējot kapitālsabiedrības darbību, tiek izpētīta kapitālsabiedrības iekšējā un ārējā vide, konstatētas problēmas. Projekta aprēķina daļā ir izstrādāti un novērtēti trīs projekti kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanai: jauns pakalpojums semināru organizēšana, mārketings sociālajos tīklos un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana - ACCA kvalifikācijas kursi. Tehnoloģiskajā daļā ar Holta-Vintera triju parametru modeli ir veikta kapitālsabiedrības neto apgrozījuma prognoze no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.augustam, izmantojot datorprogrammu Excel. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski darbiniekiem birojā un automobiļa vadītājam, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns 2013.gadam. Diplomprojekta grafiskajā daļā uz 17 lapām ir atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 67 lapas. Projekta daļā ir attēloti 22 attēli, izmantotas 17 formulas, sastādītas 24 tabulas un izmantoti 32 informācijas avoti. Darbam ir pievienots viens pielikums. Darba izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Capital company"s competitiveness enhancement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 10:08:27