Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektroenerģijas ražošana no alternatīvajiem enerģijas avotiem"
Nosaukums angļu valodā "Energy production from renewable energy sources"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Kutjuns
Recenzents
Anotācija Anotācija Bakalaura darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, ievada un secinājumiem, saīsinājumu skaidrojošās vārdnīcas, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmā nodaļa ir veltīta teorijas apskatam. Šajā nodaļā tiek aplūkoti dažādi alternatīvās enerģijas resursu veidi, aplūkota staciju darbība, kā arī izvērtēti to priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā tiek apskatīta esošā situācija Latvijā. Aplūkotas tiek Latvijas lielākās AER elektrostacijas, izpētīta Latvijas likumdošana šo resursu attīstības veicināšanai un izvērtēta jaunu elektrostaciju izbūves iespējas. Trešā nodaļa tiek veltīta Eiropas situācijas izpētei. Aplūkotas tiek pašreizējās, kā arī tuvākajā laikā plānotās lielākās AER elektrostacijas. Izpētīta tiek arī Eiropas Savienības nostāja AER jomā, kā arī izvērtētas tiek iespējas jaunu elektrostaciju ieviešanai. Veikti secinājumi par bakalaura darba izpētīto tēmu AER ražošanas procesā Latvijas un pasaules mērogā. Darba kopapjoms ir 78 lpp, un tas satur 23 attēlus, 3 tabulas un 12 pielikumus. Darba veikšanai ir izmantoti 56 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi AER, alternatīvie enerģijas resursi, Atjaunojamie enerģijas resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā RES, renewable energy sources
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 10:21:39