Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Dzīvības apdrošināšanas procesu realizācija ar biznesa procesu modelēšanas notāciju
Nosaukums angļu valodā Modelling Life Insurance Processes Using Business Process Modelling Notation
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. math. Vineta Minkēviča
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Šī darba mērķis ir dzīvības apdrošināšanas uzņēmuma biznesa procesu analīze un vizualizācija ar BPMN notācijas palīdzību. Maģistra darbā galvenā uzmanība tiek veltīta apdrošināšanas uzņēmumu biznesa procesu pētīšanai, analīzei, vizualizācijai un realizācijai ar BPMN notācijas palīdzību. Darba gaitā tika izpildīti sekojoši uzdevumi: - Biznesa procesu būtības pētīšana; - Notācijas būtība un pielietojuma sfēra, priekšrocību un trūkumu noteikšana; - Dzīvības apdrošināšanas pamata biznesa procesu pārvaldība un ieviešanas priekšrocības; - Dzīvības apdrošināšanas biznesa procesu analīze, pētīšana, priekšrocību un trūkumu noteikšana; - Notācijas izmantojamības vērtēšana dzīvības apdrošināšanas jomā; - Dzīvības apdrošināšanas biznesa procesu modelēšana BPMN notācijā ar rīka palīdzību, analīze un iegūtie rezultāti; Darbā tiek piedāvāta biznesa procesu eksperimentāla pētīšana un novērtēšana, empīriskas pieredzes skats uz biznesa procesiem, kā arī ekspertu metodes pielietošana risku novērtēšanai. Rezultātā tika izstrādāti divu dzīvības apdrošināšanas biznesa procesu diagrammas veidotas BPMN notācijā, ar mērķi maksimāli automatizēt šos biznesa procesus, lai izvairītos no eksistējošiem trūkumiem šajos biznesa procesos. Maģistra darbā projekta daļā tiek aprakstīta dzīvības apdrošināšanas Polišu vadības sistēmas izveidošana. Projekta daļā tiek aprakstīts projekta norise, projekta plāns ar laika grafiku, tiek aprakstīta kvalitātes vadība un personāla vadība, kā arī projekta gaitas kontrole un risku pārvaldība. Darba apjoms - 94 lpp., 9 tabulas, 31 attēls.
Atslēgas vārdi Biznesa procesu modelēšana dzīvības apdrošināšanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Life insurance Business processes modeling
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2012 08:37:22