Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Hidroloģiskie aprēķini mākslīgo būvju projektēšanā” („Autoceļa Viļaka-Borisova posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Hydrological Calculations in Artificial Constructions Design” („Reconstruction of the Road Section Vilaka-Borisova”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents prof. J.R.Naudžuns
Anotācija Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts par tēmu: Hidroloģiskie aprēķini mākslīgo būvju projektēšanā (Autoceļa Viļaka Borisova posma rekonstrukcija). Bakalaura daļā tiek apskatītas hidroloģisko aprēķinu metodes maksimālā caurplūduma noteikšanai. Tiek analizēti un novērtēti hidroloģiskajos aprēķinos iegūtie maksimālā caurplūduma lielumi atkarībā no aprēķiniem izmantoto datu veida un apjoma. Tēmas aktualitāte tiek vērsta uz hidroloģisko aprēķinu nozīmi mākslīgo būvju projektēšanā un aprēķinu rezultātiem atkarībā no pielietotajiem datiem. Pētījuma izstrāde balstīta uz literatūras avotu izpēti un praktisku aprēķinu veikšanu, kur tiek salīdzināti hidrometrisko novērojumu datu sniegtie rezultāti ar hidrogrāfisko datu sniegtajiem rezultātiem. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts autoceļa posmam Viļaka Borisova. Rekonstrukcijas projekts paredz braukšanas komforta un satiksme drošības uzlabošanu, veicot korekcijas trases ģeometrijā, izbūvējot asfaltbetona segumu un uzlabojot satiksmes organizāciju. Darba kopapjomu veido 157 (simts piecdesmit septiņi) lapas, no kurām bakalaura daļai 53 (piecdesmit trīs) lapas, inženierprojekta daļai 71 (septiņdesmit viens) lapas. Darbs ietver 24 (divdesmit četri) rasējumus. Darbā ievietoti 25 (divdesmit pieci) attēli un 28 (divdesmit astoņi) tabulas.
Atslēgas vārdi hidroloģija; hidroloģiskie aprēķini; Viļaka; Borisova; autoceļa rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā hydrology; hydrological calculations; Vilaka; Borisova; reconstruction of the road
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 22:37:39