Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu māju apkures sistēmu modernizācijas tehniski ekonomiskie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Technical economical solutions of apartment buildings heating systems reequipment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof., Dr.oec. Ineta Geipele
Recenzents SIA RBSSkals, dipl.ing. O.Caune
Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu mājas apkures sistēmu modernizācijas tehniski ekonomiskie risinājumi. Diplomprojekta autors Viktors Bloks. Diplomprojekta vadītāja: Ineta Geipele, RTU prof. Dr.oec. Darba saturs: ievads, 4 daļas, secinājumi, priekšlikumi un grafiskā daļa. 37 attēli, 1 tabula, 9 pielikumi, analizēti 35 literatūras avoti, kopā 96 lapas. Diploprojekta analītiskajā daļā autors apskata daudzdzīvokļu mājas apkures sistēmu, cauruļvadu un sildelementu veidus un darbību, un apkures sistēmu modernizācijas nozīmi energoefektivitātes paaugstināšanā. Diplomprojekta aprēķinu daļā autors apskata un izvērtē daudzdzīvokļu mājas inženierkomunikācijas, iepazīstina ar apkures sistēmu modernizāciju un veic tās ekonomisko izvērtējumu. Galvenie apkures sistēmas modernizācijas ieguvumi ir mazākas apkures izmaksas, autonoma siltuma regulācija un uzskaite un iespēja, nepieciešamības gadījumā, katru dzīvokli atslēgt no kopējās apkures sistēmas. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā autrs apskata apkures sistēmas modernizācijas risinājumus un veicamo pasākumu kopumu. Lēmuma pieņemšanu par apkures sistēmas modernizāciju veicina vēlme samazināt izmaksas par apkuri un iespēja salīdzināt renovētas apkures sistēmas priekšrocības un ekonomiskos aspektus ar esošo apkures sistēmu. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā apskatīti normatīvie akti, kas ir saistoši veicot apkures sistēmas modernizāciju. Saskaņā ar diplomprojekta mērķi un uzdevumiem autors ir apkopojis secinājumus un izstrādājis priekšlikumus. Diplomprojektā veiktie pētījumi un ekonomiskais izvērtējums liecina, ka apkures sistēmas modernizācija ir viens no energoefektivitātes pasākumiem, kurā investētie līdzekļi ātri atmaksājas.
Atslēgas vārdi Siltumapgāde, apkures sistēmas modernizācija, daudzdzīvokļu mājas, modernizācijas risinājumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating, modernisation of heating systems, apartment buildings, modernisation solutions.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 11:40:59