Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Superelastīgu poliizoprēna-nanostrukturēta oglekļa spiediena sensoru sistēmu izstrāde un izpēte
Nosaukums angļu valodā Elaboration and investigation of hyper-elastic polyisoprene-nanostructured carbon black pressure sensor systems
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.phys. J.Zavickis, Dr.habil.phys. M.Knite
Recenzents Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
Anotācija SUPERELASTĪGU POLIIZOPRĒNA-NANOSTRUKTURĒTA OGLEKĻA SPIEDIENA SENSORU SISTĒMU IZSTRĀDE UN IZPĒTE Maģistra darbā izgatavotas viscaur superelastīgu spiediena sensoru sistēmas, kuru funkcionālie elementi izgatavoti no poliizoprēna nanostrukturētu oglekļa kompozītiem ar dažādas elektrovadošā oglekļa alotropijas pildvielas veidiem un to koncentrācijām. Eksperimentāli noteikti sensoru izgatavošanas optimālie apstākļi kvalitatīvu izstrādājumu iegūšanai. Sensoru sistēmām noteiktas pjezorezistīvās īpašības un analizēta oglekļa pildvielas alotropijas ietekme uz sensora funkcionalitāti. Funkcionālo elementu izvēle veikta analizējot iepriekš izgatavoto kompozītu elektriskās un pjezorezistīvās īpašības atkarībā no elektrovadošās pildvielas veida un koncentrācijas. Lai noteiktu šīs īpašības izgatavoti testa paraugi no katras kompozīcijas veida un vēlāk salīdzinātas to īpašības atkarībā no izmantotās pildvielas alotropijas veida. Balstoties uz šiem rezultātiem, noteikti optimālie sastāvi no katras elektrovadošās pildvielas kompozītiem, lai iegūtu vislabākās pjezorezistīvās īpašības. Analizēta samazināta pārstrādes spiediena ietekme uz viscaur superelatīgo spiediena sensoru pjezorezistīvajām īpašībām. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā tā apjoms ir 57 lapas. Darbs satur 38 attēlus, 5 tabulas un tajā izmantoti 41 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi superelastīgi spiediena sensori, pjezorezistīvi sensori, poliizoprēna - oglekļa kompozīti
Atslēgas vārdi angļu valodā hyperelastic pressure sensors, piezoresistive sensors, polyisoprene - carbon composites
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 19:08:52