Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas Kriminālpārvaldes loma muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā saistībā ar cigarešu nelegālo pārvietošanu”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Customs Criminal Board in the Disclosure of the Illegal Cigarettes Transportation Offence”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma - Muitas kriminālpārvaldes loma muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā saistībā ar cigarešu nelegālo pārvietošanu. Darba autore - Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Jeļena Klopova. Izstrādātais darbs sastāv no 65 lapaspusēm, 3 daļām, 11 nodaļām un 2 apakšnodaļām, 16 attēliem, 3 tabulām, ir pievienoti 7 pielikumi. Diplomdarba mērķis ir novērtēt Muitas kriminālpārvaldes lomu saistībā ar cigarešu nelegālo pārvietošanu. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Ministru Kabineta noteikumi, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, interneta elektroniskie resursi. Darba pirmajā daļā tiek pētīta un raksturota Muitas kriminālpārvaldes struktūra, funkcija, uzdevumi, kompetence, tās darbība un darbības nosacījumi. Darba otrajā daļā tiek veikts cigarešu kontrabandas vēsturiskais apskats, pētīta problēmas aktualitāte mūsdienās un ar piemēriem ir parādīta cigarešu nelegālās pārvietošanas rezultāta sekas. Darba trešajā daļā tiek pētīta konkrēta krimināllieta un ar to saistītās muitas amatpersonu veiktās darbības. Darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi. Diplomdarbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme, jo pētījuma daļa ir veikta, izmantojot reālu krimināllietu. Darbā tika izmantotas diagrammas un grafiki, kuri tika izveidoti pēc Muitas kriminālpārvaldes datiem prakses laikā.
Atslēgas vārdi Muitas kriminālpārvaldes loma saistībā ar cigarešu nelegālo pārvietošanu
Atslēgas vārdi angļu valodā The Role of Customs Criminal Board in the Disclosure of the Illegal Cigarettes Transportation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 13:12:50