Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „A/s „Siera nams” importa un eksporta operāciju izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Research of Import and Export in the Holding Company “Siera nams””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darba tēmas aktualitāte. Importam krīzes apstākļos, kad Latvijas tirgū strauji samazinās pieprasījums pēc vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, jo pircēju maksātspēja strauji samazinās, ir liela loma uzņēmuma ilgtspējā, produkta noieta veicināšanā un peļņas gūšanā. Apstākļos, kad vietējās izcelsmes preces pircējiem liekas pārāk dārgas un ne vienmēr atbilst pircēju vēlmēm un vajadzībām, preču imports ir iespēja dažādot uzņēmuma preču piedāvājumu un piedāvāt alternatīvas vietējām precēm par pircējam pievilcīgām un konkurētspējīgām cenām. Savukārt izejvielu imports ar mērķi ievest tās pārstrādei dod iespēju uzņēmumam samazināt ražošanas izmaksas un rezultātā arī cenas, tādā veidā palielināt produkta konkurētspēju. Darba mērķis: izpētīt preču un izejvielu importa veicināšanas problēmas un perspektīvas A/S ,,Siera nams. Darba uzdevumi: 1) Izpētīt un analizēt teorētisko literatūru par siera importu un preču eksporta un importa muitas procedūras regulējošos normatīvos aktus par preču eksporta un importa muitas procedūrām. 2) Veikt A/S,,Siera nams darbības analīzi, izpētīt uzņēmuma importa struktūru un attīstības iespējas. 3) Izpētīt un analizēt A/S ,,Siera nams izejvielu importa attīstības iespējas, izmantojot muitas procedūru ,,Izvešana pārstrādei. Pētījuma priekšmets: preču importa veicināšanas iespējas A/S ,,Siera nams. Pētījuma objekts: preču un izejvielu importa muitas procedūras. Darba teorētiskā vērtība saistīta ar teorētiskās literatūras un normatīvo aktu izpēti ar mērķi noskaidrot, kā, izmantojot importa priekšrocības, ir iespējams paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju un palielināt peļņu. Darba praktiskā vērtība saistīta ar pētījuma lietderību uzņēmējiem, kuri eksportē savu produkciju uz ārvalstīm un gatavojas importēt izejvielas no NVS valstīm. Pētījums palīdzēs izprast uzņēmējiem un citiem interesentiem muitas procedūras, kas jāzina un kas veicamas, veicot importa darījumus ar trešajām valstīm (Muitas Savienības dalībvalstīm) un Eiropas Kopienas valstīm. Pētījums sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmā nodaļa, kas sastāv no divām apakšnodaļām, veltīta A/S ,,Siera nams darbības analīzei; sniegts A/S ,,Siera nams darbības un produkcijas raksturojums, sniegts A/S ,,Siera nams importa raksturojums un atklāta produkcijas importa struktūra, analizētas uzņēmuma produkcijas importa problēmas un importa veicināšanai nepieciešamie pasākumi. Darba otrajā nodaļā, kas sastāv no trim apakšnodaļām, atklātas un analizētas pārtikas preču eksporta un importa attīstības tendences, veikta muitas preču un izejvielu importa procedūru regulējošo normatīvo aktu analīze, īpaši izpētot muitas procedūru ,,Izvešana pārstrādei. Darba trešajā nodaļā analizēts piena imports kā A/S ,,Siera nams produkcijas ražošanas izmaksu samazināšanas veids un tā attīstības perspektīvas. Diplomdarba apjoms ir 60 lappuses, diplomdarbā iekļauti 6 attēli, 4 tabulas, izmantoti 40 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi A/S "Siera nams"
Atslēgas vārdi angļu valodā A/S "Siera nams"
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:25:44