Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas nepilnības saistībā ar nodokļu atvieglojumu piemērošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā”
Nosaukums angļu valodā “The Shortcomings of Personal Income Tax Administration in Relation to the Application of Tax Incentives in the Latvian State Revenue Service”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs L.Gabranova, VID NP Rīgas nodaļas vadītāja
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Diplomdarba galvenais uzdevums ir noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas trūkumus LR Valsts ieņēmumu dienestā, ka arī ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam darba pētāmās problēmas risināšanas iespējas. Sakarā ar lielu informācijas apjomu, diplomdarba ietvaros nebija iespējas veikt zaudējumu aprēķinu, kuri radās sakarā ar nekorekto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, jo tas ir ilgstošs un darbietilpīgs process. Lai sniegtu acīmredzamos pieradījumus, diplomdarba ietvaros tika apkopota un analizēta informācija no trim lielākiem Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas centriem- Pārdaugavas, Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona. Provizoriski diplomdarba autors apgalvo, ka minētie zaudējumi valsts budžetam sastāda LVL katru gadu. Diplomdarbs sastāv no trijām nodaļām. Pirmā nodaļa sastāv no četrām apakšnodaļām, kuras sniedz priekšstatu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīmi un būtību, ka arī teorētisko ieskatu nodokļa atvieglojumu piemērošanā un to aprēķinā. Papildus pirmajā nodaļā ir ieskats Baltijas valstu algas nodokļa aprēķinā. Otrā nodaļa sastāv no trijām apakšnodaļām, šajā nodaļā ir sniegta informācija par pārskatiem un deklarācijām, kuros tiek deklarēts un aprēķināts pētāmais nodoklis. Trešajā nodaļā tiek analizēti gan Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmas trūkumi, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas trūkumi, kuri tiek pamatoti ar darba autora veikto apgādnieku saraksta ar to saistītās informācijas analīzi. Pētījuma objekts ir Valsts ieņēmumu dienestam piešķirtā funkcija- iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana. Pētījuma priekšmets ir likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 13. pantā aprakstītie atvieglojumi, kurus piemēro apgādniekiem. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes trūkumus attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanu. Darba uzdevumi ir: 1. noteikt valsts budžeta zaudējumu iemeslus, kuri radušies uz nepamatota iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas pamata fiziskajām personām (darba ņēmējiem); 2. veikt apgādnieku un apgādājamo personu saraksta analīzi; 3. aprakstīt problēmas rašanas iemeslus; Diplomdarba apjoms ir 60 lapaspuses, tajā ir iekļauti 7 attēli un 14 tabulas.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis; apgādība, apgādājamā persona, apgādnieks
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal Income Tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 14:29:54