Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Būvniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Financial situation improvement project for a construction company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec., J.Eriņa
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Juris Bērziņš Diplomprojekta vadītājs: Dr.oec., asoc. prof. Zoja Sundukova Diplomprojekta nosaukums: „Būvniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas projekts” Darbs sastāv no: 1) analītiskās daļas; 2) projekta aprēķinu daļas; 3) tehnoloģijas daļas; 4) darba un dabas aizsardzības daļas; 5) grafiskās daļas. Lai sasniegtu darba mērķi, darba autors analītiskajā daļā veica uzņēmuma vispārīgu raksturojumu, novērtēja debitoru parādus, materiālo krājumu apriti, uzņēmuma piegādātāju izvēli kā arī veica uzņēmuma SVID analīzi. Projekta aprēķina daļā tika izstrādāti projekti materiālo krājumu, debitoru parādu un piegādātāju izvēles uzlabošanai. Tehnoloģiskā daļā uzņēmumam tiek piedāvāts izveidot SAP SELL programmu artikulu izveidei, pēc kuras darboties nākotnē. Darba un dabas aizsardzības daļā tika veikta uzņēmuma darba un dabas aizsardzības risku novērtēšana un to novēršanas pasākumi. Diplomprojekta apjoms: 60 lapas, 20 tabulas, 22 attēli un 2 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 17 literatūras avoti, tai skaitā LR normatīvie akti, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Pēc diplomprojekta izstrādes tiek izanalizētas uzņēmuma galvenās problēmas un izstrādāti priekšlikumi SIA „Norma-S” finansiālā stāvokļa uzlabošanai, kas palīdzēs uzņēmumam nākotnē konkurēt ar citiem būvniecības uzņēmumiem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bērziņš J. /Būvniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas projekts/ Vadītājs: Sundukova Z. Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2012.- 80 lpp.
Atslēgas vārdi Būvniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The improvement project of the construction company financial state
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 22:32:41