Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas brokeru darbības analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Broker’s Performance”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents
Anotācija Diplomdarba tēma ir Muitas brokeru darbības analīze. Darba mērķis ir veicot uzņēmuma SIA Greencarrier Freight Services Latvia darbības analīzi un izpētot tā vietu muitas lietās, dot ieteikumus turpmākai darbības uzlabošanai. Darbā izmantotās pētījumu metodes: Grafiskā - lai pētītu parādību savstarpējās sakarības, noteiktu to raksturu, formu un aplūkotu parādību kopumā. Analītiskā, statistiskā - lai apskatītu pētāma objekta atsevišķas daļas un pētītu objekta uzbūvi un struktūru. Mārketinga pētījuma - lai iegūtu informāciju par ar tirgu saistīto problēmu identificēšanu un risināšanu un izvērtētu mārketinga iekšējo un ārējo vidi. Aprakstošā - lai veiktu objekta sīku, detalizētu izpēti, balstoties uz literatūras apskatu. Empīriskā- interviju, novērojumu veikšanai. Darba teorētiskajā daļā ir apkopoti dažādu autoru darbi par muitas brokeru darbu un pienākumiem. Savukārt praktiskie piemēri papildina darba teorētisko daļu. Tajā ir analizēts SIA Greencarier Freight Services Latvia muitas preču deklarēšanas process un brokeru nodaļas darbība laikā no 2009.gada janvāra līdz 2011gadam. Darbā veikta arī pieejamo datu analīze par uzņēmuma veiktajām muitas procedūrām. Secinājumi ir balstīti uz intervijām ar SIA Greencarier Freight Services Latvia amatpersonām un to pieredzi darbā muitas procesa uzraudzīšanā. Darbā ir 72 lappuses, 16 attēli, 4 tabulas, bibliogrāfiskais saraksts, kas sastāv no 39 vienībām un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Muitas brokeru darbības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Customs Brokers Performance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 12:13:24