Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības uzlabošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „The wholesale business improvement project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Diplomprojekta autore: Tatjana Kučerenko. Diplomprojekta temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības uzlabošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 61 lpp datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Darbā ietvertas 19 tabulas, 29attēli, 2 formulas un 3 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 30 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma publicētie dati un nepublicētie materiāli, pētījuma rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt projektu uzņēmuma darbības uzlabošanai. Diplomprojekta uzdevumi: - veikt uzņēmuma darbības analīzi; - izanalizēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus, kas sagaidāmi nākotnē; - Izanalizēta naftas produktu vairumtirdzniecības nozare Kurzemē un Latvijā. Pētījuma rezultātā tiek atklātas problēmas, kuru risināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma darbības uzlabošanas priekšlikumi: uzņēmuma mājas lapas uzlabošana, reklāmas pasākumu plānošana un organizēšana, jauna personāla atlase.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības uzlabošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The wholesale business improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 17:17:24