Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Trajektorijas prognozēšanas modelis pielietošanai transportlīdzekļu vadītāja atbalsta sistēmās
Nosaukums angļu valodā A Model for Trajectory Prediction for Usage in Vehicle Driver Assistance Systems
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs A.Ņikitenko, STP kat. docents
Recenzents
Anotācija Darbā ir dots ieskats transportlīdzekļu vadītāju atbalsta sistēmās, to kategorijās. Tiek atzīmēta to sociāli-ekonomiska nozīme. Tiek apskatītas eksistējošās transportlīdzekļu vadītāju atbalsta sistēmās. Trajektorijas prognozēšanas uzdevums tiek izcelts kā pamats sadursmju prognozēšanai un izvairīšanai no sadursmēm. Darbā tiek dots ieskats kognitīvajā neirozinātnē, tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kā cilvēks-vadītājs spēj efektīvi un veikli vadīt transportlīdzekļi, un kādi dati un teorijas no neirozinātnes var to paskaidrot. Tiek apskatīta divu redzes informācijas apstrādes plūsmu hipotēze. Darbā tiek apskatīti hierarhiskās temporālā atmiņas teorētiskie un tehnoloģiskie aspekti, tiek norādīts uz to saiti ar neirozinātni un uz iespēju izmantot HTA neirokognitīvu procesu modelēšanā un vadītāju atbalsta sistēmu izstrādē. Autors piedāvā trajektorijas prognozēšanas modeli uz HTA pamata, iedvesmotu no divu redzes informācijas apstrādes plūsmu hipotēzes. Tiek aprakstīta HTA bāzes algoritmu realizācija, tā tiek pārbaudīta uz vienkāršiem uzdevumiem. Tiek doti tālāki norādījumi trajektorijas prognozēšanas modeļa praktiskai īstenošanai. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem. Tajā ir 63 lappuses, 25 attēli, 6 tabulas, 20 avoti izmantotās literatūras sarakstā. Darbs satur 3 pielikumus uz 66 lappusēm kopā.
Atslēgas vārdi ADAS, VADĪTĀJU ATBALSTA SISTĒMA, HTA, NEIROZINĀTNE, TRAJEKTORIJAS PROGNOZĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā ADAS, DRIVER ASSISTANCE SYSTEM, HTM, NEUROSCIENCE, TRAJECTORY PREDICTION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 13:21:24