Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Pētījumi par hidroksilapatīta keramikas sorbtīvām īpašībām
Nosaukums angļu valodā Studies of sorption properties of hydroxyapatite ceramics
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. V.Lakevičs, Mg. sc.ing. V.Stepanova
Recenzents Dr. biol. O.Mutere
Anotācija Bakalaura darbā ar dažādām metodēm iegūtas hidroksiapatīta (HAp) keramikas granulas, kā arī pētītas iegūto granulu sorbcijas īpašības, kā sorbātus izmantojot proteīnus - skābo vērša plazmas albumīnu (VPA) un bāzisko olas baltuma lizocīmu (LZS). Sorbcijas eksperimenti veikti statiskos un dinamiskos apstākļos. Pētīta HAp keramikas morfoloģijas, granulu izmēru, izturēšanas laika ietekme uz sorbciju, kā arī veikti adsorbcijas kinētikas pētījumi. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1989. līdz 2011. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 46 lpp. Darbs satur 31 attēlu un 5 tabulas un tajā izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIDROKSIAPATĪTA KERAMIKA, GRANULAS, VĒRŠA PLAZMAS ALBUMĪNS, OLAS BALTUMA LIZOCĪMS,ADSORBCIJA, DESORB
Atslēgas vārdi angļu valodā HYDROXYAPATITE CERAMIC, GRANULES, BOVINE SERUM ALBUMINE, EGG WHITE LYSOZYME, ADSORPTION, DESORPTION.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 15:42:21