Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektriskie tīkli - svarīgs elements energosistēmas darbā"
Nosaukums angļu valodā "Electric network - important of the power system"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Kutjuns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Elektriskie tīkli svarīgs elements energosistēmas darbā. Šajā darbā tika aplūkoti elektriskie tīkli un to nozīme energosistēmas darbā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Bakalaura darbā pirmajā daļā tika apskatīti elektriskā tīkla vispārējie jautājumi. Tika analizēta tīklu klasifikācija gan pēc sprieguma un funkcijas, gan pēc Latvijas standarta. Ir izpētītas elektrisko tīklu funkcijas, kādas tām jānodrošina. Darba otrajā nodaļā tika aplūkoti tīklu parametri un elementi: gan vispārējie elektriskie lielumi spriegums, strāva, aktīvā un reaktīvā jauda, gan arī specifiskāki - elektrolīnijas induktīvā pretestība, kapacitatīvā vadītspēja un līnijas naturālā jauda. Ir apskatīts elektroenerģijas zudumu jautājums un to aprēķini gan līnijās, gan transformatoros. Apskatīts vadu, balstu un izolatoru pielietojums elektriskajos tīklos. Ir apskatīta apakšstacijas iekārta un to elementi jaudas slēdži, atdalītāji, mērmaiņi, u.c. Trešajā nodaļā tika aplūkots Latvijas pārvades un sadales tīkls. Sīkāk tika analizēta tīklu struktūra, galvenie elementi un sastāvdaļas. Darbā ceturtā nodaļa ir veltīta Latvijas elektrisko tīklu režīmiem. Konkrētāk tika apskatīti normālais, avārijas un remonta režīms, ka arī rezerves režīms. Tāpat tika izpētītas iespējamās avārijas elektrotīklos un piedāvāti risinājumi to novēršanai. Veikti secinājumi par padarīto darbu. Darba kopapjoms ir 47 lappuses teksta, tas satur 4 attēlus, 10 tabulas un 15 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Elektriskie tīkli svarīgs elements energosistēmas darbā
Atslēgas vārdi angļu valodā Electrical networks a significant element in the power system process
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 08:58:39