Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzības pasākumu efektivitātes analīze” („Gājēju tilts pār Pilsētas kanālu posmā pie 13. Janvāra ielas”)
Nosaukums angļu valodā „ Effectiveness Analysis of Reinforcement Corrosion Protection” („The Pedestrian Bridge over the City Canal Section at 13. Janvara Street”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) autore: Agate Bētere. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Ainārs Paeglītis. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma: Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzības pasākumu efektivitātes analīze (Gājēju tilts pār Pilsētas kanālu posmā pie 13. janvāra ielas). Bakalaura darba (ar inženierprojektu) saturs: Bakalaura darbā apzināti korozijas veidi, pētīts stiegrojuma korozijas elektroķīmiskais process, noteikti tā ierosinātāji un attīstības veicinātāji, kā arī analizētas stiegrojuma korozijas izraisītās sekas dzelzsbetona konstrukcijās. Bakalaura darba izstrādes ietvaros apzināti korozijaizsardzības principi un metodes saskaņā ar LVS EN 1504-9:2009, analizēti to darbības mehānismi, noteiktas priekšrocības un trūkumi. Ekonomiskajā analīzē veikts desmit pretkorozijas aizsardzības pasākumu, kā arī neaizsargāta dzelzsbetona tilta klāja sākotnējo, remonta izmaksu un izmaksu pašreizējo vērtību 75 gadu kalpošanas periodam salīdzinājums. Bakalaura darba noslēgumā izdarīti secinājumi un sniegtas rekomendācijas. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts dzelzsbetona gājēju tilta pār Pilsētas kanālu posmā pie 13. janvāra ielas tehniskais projekts. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) struktūra: Bakalaura darbu veido piecas daļas: 1. Ievads, 2. Korozija, tās veidi, cēloņi un sekas, 3. Stiegrojuma pretkorozijas aizsardzība, 4. Aizsardzības pasākumu ekonomiskā analīze, 5. Nobeigums. Inženierprojektu veido piecas daļas: 1. Ievads, 2. Paskaidrojuma raksts, 3. Specifikācijas, 4. Darbu apjomi, 5. Grafiskā daļa. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: 133 datorsalikuma lappuses un 11 rasējumi. Darbā ietveras 19 tabulas, 32 attēli un 1 pielikums. Darba izstrādē izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi stiegrojuma korozija, pretkorozijas aizsardzība, korozijaizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā reinforcement corrosion, corrosion protection
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 14:26:47