Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Īpašuma pārvaldīšanas risinājumi komercdarbības objektos
Nosaukums angļu valodā Property managament solutions for comercial facilities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs SIA RUUKI Latvia, Mg.oec. A.Tambovcevs
Recenzents LR VARAM, Dr.sc.ing. A.Jurjāns
Anotācija Diplomprojekta Īpašuma pārvaldīšanas risinājumi komercdarbības objektos uzdevums ir analizēt vispārējo situāciju komercobjektu nozarē, nosakot komercobjekta pārvaldīšanas procesu ietekmējošos faktorus un pastāvīgo un mainīgo izmaksu struktūru un tās ietekmi uz komercobjektu pārvaldīšanas procesu, kā arī noteikt apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Diplomprojekta mērķis ir veikt komercobjektu pārvaldīšanas procesa analīzi un noteikt šī procesa raksturojošās izmaksas, veicot šo izmaksu analīzi un piedāvājot risinājumus šo izmaksu samazināšanā. Diplomprojekts sastāv no: a)projekta daļas; b)grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām, kas ir: 1. Analītiskā daļa; 2. Projekta aprēķinu daļa; 3. Tehnoloģiskā daļa; 4. Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskās daļā ir ietverta informācijas saistītas ar komercobjektu apsaimniekošanas procesiem un šo procesu likumdošanu. Izvērtēti energoresursu izdevumi, kas rodas komercobjektu apsaimniekošanas procesa nodrošināšanas rezultātā un izvērtēta komercobjektu nomas tirgus situācija. Projekta aprēķinu daļā tiek sniegta komercobjektu apsaimniekošanas izdevumu analīze un piedāvātas iespējas šo izmaksu samazināšanai. Tehnoloģiskā daļa ietver informāciju par elektroenerģijas un siltumenerģijas taupīšanas iespējām komercobjektos. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par vides piesārņojumu un tā sekām, ko izraisa cilvēka saimnieciskā un cita veida darbība. Šajā daļā tiek aprakstīti darba drošības pasākumu, kas būtu jāievēro dažādu būvdarbu īstenošanas laikā. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Projekta daļas apjoms ir 76 lpp., tajās ietvertas 4 tabulas un 24 attēli. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp., kurās ietverti 14 attēli un 4 tabulas. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 92 lpp., tajās ietvertas 8 tabulas un 38 attēli.
Atslēgas vārdi Īpašuma pārvaldīšanas risinājumi komercdarbības objektos
Atslēgas vārdi angļu valodā roperty management solutions for commercial facilities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 12:16:35