Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darba tirgus problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Latvian labour market problems”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore L.Kamola
Recenzents Lektore K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba „Darba tirgus problēmas Latvijā" autors ir Mihails Vinogradovs, zinātniskais vadītājs Mg. oec. lekt. L. Kamola. Bakalaura darba teorētiskā daļā, ar zinātnisko literatūru palīdzību tiek apkopoti un aprakstīti darba tirgus teorētiski aspekti. Otrajā jeb analītiskajā daļā tiek izanalizēta situācijā Latvijas darba tirgū, uzmanību pievēršot nodarbinātības un bezdarba izmaiľām, kā arī iedzīvotāju skaita izmaiľām. Iedzīvotāju skaits Latvijā tiek analizēts pēc dzimuma, dzīvesvietas un galvenajam vecuma grupām. Nodarbināto iedzīvotāju un bezdarbnieku struktūra tiek analizēta pēc izglītības līmeľiem, dzimuma, vecuma grupām, bezdarba ilguma kā arī struktūra sadalījumā pa saimniecisko darbības veidiem. Rezultātā tiek izdarīti secinājumi un priekšlikumi par situāciju Latvijas darba tirgū. Bakalaura darba apjoms ir 73 lapas. Darbā iekļautas 6 tabulas, 19 attēli, 4 formulas, 28 bibliogrāfiskā satura vienības.
Atslēgas vārdi Darba tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā labour market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 14:19:32