Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „E-apmācības ieviešanas projekts starptautiskā uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Project for introducing e-training in an international company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec., D.Ščeulovs
Anotācija Diplomprojekta autors: Sintija Vanaga Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof., Elīna Gaile – Sarkane Diplomprojekta temats: „E-apmācības ieviešanas projekts starptautiskā uzņēmumā” Diplomprojekta apjoms: 113 lpp, 19 tab., 40 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: 18 literatūras avoti latviešu valodā, 21 literatūras avots angļu un vācu valodās: grāmatas, laikraksti, žurnāli, interneta resursi; SIA „Sakret”, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas un Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Izpētīts un analizēts uzņēmums SIA „Sakret”, izpētīta un analizēta uzņēmuma personāla apmācības sistēma, balstoties uz uzņēmuma un e-apmācības ekspertu viedokļu izpēti un analīzi, izvēlēta SIA „Sakret” atbilstošākā e-apmācības forma, izstrādāts tās ieviešanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Vanaga S. E-apmācības ieviešanas projekts starptautiskā uzņēmumā: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Gaile-Sarkane E. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 113 lpp.
Atslēgas vārdi E-apmācība
Atslēgas vārdi angļu valodā E-Learning
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 11:08:21