Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VID Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas atklāšanā”
Nosaukums angļu valodā “The Role of SRS Customs Criminal Board in Revelling of Smuggling of Narcotic and Psychotropic Substances”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Viena no tiesībsargājošajām iestādēm Latvijā, kas cīnās ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgo apriti ir Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde. Darbā tiek pētīta Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas atklāšanā un sadarbības ietekme uz pārvaldes darbību un noteikto uzdevumu veikšanu. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir apkopota informācija par narkotiskajām un psihotropajām vielām un to aprites kontroli. Otrajā daļā ir apkopota un izanalizēta informācija par Muitas kriminālpārvaldes darbību, konstatējot problēmas. Darba beigās autors izdara secinājumus un izsaka priekšlikumus problēmu risināšanai. Darbs ir izstrādāts uz 68 lapām, darbā ir 3 attēli, 3 tabulas un 8 pielikumi. Diplomdarba mērķis ir noteikt Muitas kriminālpārvaldes lomu un izvērtēt sadarbību un tās ietekmi uz pārvaldes darbību narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas atklāšanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt narkotisko vielu vēsturi, veidus un īpašības, lai noskaidrotu šo vielu aprites kontroles nepieciešamību; 2. Izanalizēt narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas veidus un maršrutus, lai noteiktu kontrabandas riska valstis un līdzekļus, kādi tiek izmantoti slēpjot aizliegtās vielas; 3. Noteikt narkotisko un psihotropo vielu apriti regulējošo tiesību aktu bāzi Latvijā, lai varētu noskaidrot, pēc kādiem tiesību aktiem vadās Muitas kriminālpārvaldes amatpersonas; 4. Izanalizēt Muitas kriminālpārvaldes darbības rezultātus narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas jomā un salīdzināt šos rezultātus ar visu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu rezultātiem; 5. Izpētīt Muitas kriminālpārvaldes Izmeklēšanas daļas un Izlūkošanas daļas I nodaļas sadarbības veidus gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī. Diplomdarba praktiskā vērtība izpaužas, pirmkārt, apkopotās informācijas analīzē par Muitas kriminālpārvaldes darbību un, otrkārt, Muitas kriminālpārvaldes Izmeklēšanas daļas un Izlūkošanas daļas I nodaļas starptautiskā un nacionālā līmeņa sadarbības problēmu konstatēšanā un priekšlikumu izstrādāšanā.
Atslēgas vārdi Muitas kriminālpārvalde, narkotiskās un psihotropās vielas, kontrabanda
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs Criminal Board, Narcotic and Psyhotropic substances, contraband
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 13:02:55