Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas formalitāšu piemērošanas analīze MKP Rēzekne-2”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Formalities Application of CCP Rezekne-2”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Ļeščinska, VID MP LMKP vecākā muitas uzraudze
Recenzents A.Gulbis, RTU docents
Anotācija Diplomdarbā "Muitas formalitāšu piemērošanas analīze MKP Rēzekne-2" tiek analizētas dzelzceļa kravu un autotransporta kravu formalitāšu noformēšana, atrastas nepilnības un pamatojoties uz problēmām MKP Rēzekne 2 ir izstrādāti priekšlikumi, kas uzlabotu muitas formalitāšu kārtošanu. Šī tēma ir diezgan aktuālā, jo muitas formalitātes ir pirmsmuitošanas un muitošanas procesa pamats. Darba mērķis ir analizēt muitas formalitāšu kārtošanu un ar to saistītas problēmas MKP Rēzekne 2. Pētījuma objekts ir MKP Rēzekne 2 muitas formalitātes. Pētījuma priekšmeti ietver iegūto zināšanu apkopošanu un pielietošanu praksē MKP Rēzekne 2 darbībā. Darbs sastāv no analītiskās, pētījuma daļas, pielikuma, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem, kas novērš problēmas cēloņi. Analītiskajā daļā tiek raksturotas pirmsmuitošanas un muitošanas formalitātes. Tiek aprakstītas galvenās muitas procedūras – preču izlaišana brīvā apgrozījumā, preču izvešana, tranzīts un TIR karnetes noformēšana MKP Rēzekne 2. Pētījuma daļā tiek analizēti MKP Rēzekne 2 statistikas dati par pusgadu no maiņas darba atskaitēm un izpildes plāns. Statistikas datos ietilpst: transporta plūsma, saņemto NIV skaits, fizisko pārbaužu skaits, noformētie VAD, eksporta procedūras atvēršana un noslēgšana, NCTS pieteiktās un noslēgtās tranzīta procedūras, saņemtās un nosūtītās pavadzīmes, TIR karnetes noformēšana. Balstoties uz muitas formalitāšu kārtošanas nepilnībām tiek meklēti problēmu cēloņi un risinājumi to novēršanai. Aplūkojot muitas formalitāšu kārtošanu MKP Rēzekne 2, tiek veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi pastāvošās noformēšanas kārtības pilnveidošanai. Izstrādātā bakalaura darba kopējais apjoms ir 62 lpp., tajā skaitā ietilpst 3 nodaļas, 10 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Muitas formalitāšu piemērošanas analīze MKP Rēzekne-2
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Customs Formalities Application of CCP Rezekne-2
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2012 11:33:23