Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Dinamiska asinhronā dzinēja vadība caur PROFIBUS apakštīklu
Nosaukums angļu valodā Dynamic Control of Asynchronous Motor via PROFIBUS Subnet
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs DV pr. gr. doc. A. Ozols
Recenzents AV kat doc. J. Salenieks
Anotācija Maģistra darbā izstrādāti un noformēti metodiskie norādījumi jebkura interesenta apmācībai, kurš vēlas iegūt iemaņas asinhronā dzinēja vadībai ar frekvenču pārveidotāju un programmējamo loģisko kontrolleru. Darbā izpētīts asinhronā dzinēja nozīmīgums mūsdienās, noskaidroti tā darbības un vadības principi. Izpētīts MICROMASTER 420 frekvenču pārveidotājs un veikts īss salīdzinājums ar citu ražotāju frekvenču pārveidotājiem. Izstrādāta vadības programma konkrētam objektam. Veikta dinamiska asinhronā dzinēja vadība caur PROFIBUS apakštīklu, izmantojot programmējamo loģisko kontrolleri. Veikta dzinēja vadības komandu un dažādu profilu uzdošana, tehnoloģiskā procesa uzraudzība un vizualizācija, izmantojot HMI iekārtu. Darba aprakstā ir 101 lpp., kurš sastāv no 5 nodaļām un ietver sevī 93 attēlus, 18 tabulas, un tajā ir izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi asinhronais dzinējs, dinamiska vadība, frekvenču pārveidotājs MICROMASTER 420, PLC, PROFIBUS
Atslēgas vārdi angļu valodā asynchronous motor, dynamic control, frequency converter MICROMASTER 420, PLC, PROFIBUS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2012 14:00:48