Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas komercbankas kredītrisku novērtēšanas modeļu attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Latvian commercial bank’s credit risk assessment model development"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc. prof. I.Voronova
Recenzents Prof. N.Lāce
Anotācija Pētāmais objekts ir Latvijas komercbanku kredītriska novērtēšanas modeļi. Pētījuma priekšmets ir kredītriska novērtēšanas iekšējo modeļu pilnveidošana un attīstība atbilstoši izvirzītam prasībām. Maģistra darba mērķis izvirzīt priekšlikumus komercbanku kredītrisku novērtēšanas efektivitātes paaugstināšanai. Pētījuma hipotēze modeļi, kuros tiek ņemts vērā naudas plūsmas faktors, ir efektīvāki nekā naudas plūsmas nesaturoši modeļi. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: - Izanalizēt maksātnespējas problēmas aktualitāti Latvijas un pasaules mērogā. - Izpētīt kredītriska noteikšanas īpašības. - Izpētīt un klasificēt kredītriska novērtēšanas modeļus. - Analizēt maksātnespējas noteikšanas rādītājus. - Veikt naudas plūsmas faktora uzbūves un nozīmīguma izpēti. - Atlasīt un sakārtot objekta finanšu izejas datus. - Praktiski realizēt Kraličeka testu pēc 2 veidiem. - Realizēt citus maksātnespējas noteikšanas metodes. - Aprēķināt metožu efektivitātes rādītājus, salīdzināt un apkopot rezultātus. - Izvirzīt priekšlikumus kredītriska novērtēšanas efektivitātes paaugstināšanai. Darbā gaitā izpētīts naudas plūsmas faktora saturošais modelis, balstoties uz aktuālajiem datiem, ļaus gūt iespaidu par šī rādītāja nozīmīgumu un efektivitāti maksātnespējas noteikšanā, attiecīgi arī kredītriska pārvaldīšanā, salīdzinot ar citām, plašāk pielietojamām metodēm. Ar to autors sasniegs maģistra darba praktisko vērtību. Augstāk formulēto uzdevumu risināšanai izmantotas metodes: statistiskās metodes, problēmu teorētiskā analīze, matemātiskā modelēšana, izmantojot MS Excel programmatūru, maksātnespējas novērtēšanas un salīdzināšanas metodes. Autors ierobežojas tikai ar juridisko personu finanšu stāvokļu izpēti, piecu maksātnespējas noteikšanas modeļu praktisko realizāciju un salīdzināšanu uz tikai Latvijas uzņēmumu finanšu rādītāju pamata. Maģistra darbs sastāv no 3 pamatdaļām. Pirmajā daļā aprakstīta problēmas aktualitāte pasaules un Latvijas mērogā, izanalizēta aktuālā maksātnespējas statistika, kredītriska noteikšanas būtība un kapitāla prasību aprēķināšanas īpašības Latvijas komercbankās. Otrajā daļā izpētīta maksātnespējas noteikšanas modeļu struktūra un klasifikācija, finanšu rādītāji, to īpašības un izplatība, kā arī naudas plūsmas faktora vēsturiskie aspekti un nozīmīgums. Trešajā daļā tika aprakstīti savāktie juridisko personu finanšu dati, realizēts Kraličeka tests, balstoties uz 2 naudas plūsmas definējumiem. Tika praktiski realizēti arī citi maksātnespējas noteikšanas modeļi, balstoties uz savāktiem juridisko personu finanšu datiem par pēdējo 5 gadu periodu, kā arī veikts precizitātes aprēķins, rezultātu apkopojums un salīdzinājums. Darbā veiktai analīzei un pētījumam tika izmantoti statistikas dati, nepublicētie materiāli un pieejamā informācija, zinātniska literatūra un publikācijas, gada finanšu pārskati, mācību līdzekļi un internetā pieejamie resursi par saistītām tēmām. Darba kopējais apjoms (neskaitot pielikumus) - 84 lpp.
Atslēgas vārdi Latvijas komercbankas kredītrisku novērtēšanas modeļu attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian commercial banks credit risk assessment model development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 21:30:36