Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Rīgas TEC-2 jauna piebarošanas un ūdens sagatavošanas mezgla koncepcija
Nosaukums angļu valodā The Concept of New Water Feeding and Preparatory Unit for Riga Thermal Power Station-2
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Dmitrijs Rusovs
Recenzents Dr.habil.sc.ing. D.Turlajs
Anotācija Šajā maģistra darbā lasītājs tiek iepazīstināts ar Rīgas TEC-2 jauno piebarošanas un ūdens sagatavošanas mezgla koncepciju un arī ar Rīgas TEC-2 piebarošanas mezglu sistēmas esošo un modernizēto parametru izpēti un analīzi. Darba mērķis ir izstrādāt jaunu Rīgas TEC-2 Piebarošanas mezgla shēmu. Lai sasniegtu mērķi, tika veikti arī laboratorijas analīzes darbi TEC-2 teritorijā, kā arī matemātiskie aprēķini, un tika izmantotas jaunās paaudzes datorprogrammas (Mathcad, SolidWorks, FlowWorks, ANSYS). Darbs tika izstrādāts, lai novērstu siltumtīklu un piebarošanas ūdens zudumus, neviendabīgas un nesabalansētas sistēmas iekartu noslodzēs kā arī organizētu korektu komerciālo siltumtīklu piebarošanas plūsmas mērīšanu. Darba teorētiskajā daļā tika veikts matemātiskais siltumtehniskais aprēķins. Datorprogrammas aprēķinu izejas dati tiek balstīti uz matemātiskiem aprēķiniem, un otrādi. Maģistra darba pētījumu un aprēķinu daļā tiek piedāvāts jauns piebarošanas sistēmas veids un ir dots aprēķina rezultātu salīdzinājums. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas ļauj izvēlēties pieņemamus risinājumus piebarošanas sistēmas optimizācijai. Maģistra darbu veido 6 nodaļas, secinājumi un rekomendācijas, kā arī literatūras avotu saraksts. Darba kopējais apjoms ir 114 datorsalikuma lappuses. Darbā ir iekļautas 10 tabulas un 41 attēls. Literatūras avotu sarakstā ir iekļauti deviņi izmantotās literatūras avoti. Darbam ir 12 pielikumi. Kā arī 16 projektu daļas rasējumi. Atslēgas vārdi: piebarošana, termodinamika, TEC, optimizācija, siltumtehnika, ūdens, siltums, filtrācija.
Atslēgas vārdi piebarošana, termodinamika, TEC, optimizācija, siltumtehnika, ūdens, siltums, filtrācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā feeding, thermodynamics, Thermal Power Station, optimization, heating technics, water, heat.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2012 23:15:50