Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Sadales centra operāciju taktiskā plānošana un klasteranalīze
Nosaukums angļu valodā Distribution centre operations tactical planning and cluster analysis
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Gaļina Merkurjeva
Recenzents
Anotācija Maģistra darba mērķis ir sadales centra taktisкo plānu klasteranalīze, lai nodrošinātu transporta kustības grafiku optimizāciju. Maģistra darbā nepieciešamie risināmie uzdevumi: 1.Tika analizēta literatūra par distribūcijas centru produkcijas piegādes taktiskās plānošanas vadību un transporta kustības grafika optimizāciju; 2.Apskatītas distribūcijas centru taktiskās plānošanas metodes un programmatūra. 3.Tika veikts klasteru analīzes metožu un programmatūras apskats; 4.Tika izvēlētas ievaddatu klasterizācijas metodes priekš distribūcijas centriem; 5.Gadījuma izpēte ir izstrādāta, balstoties uz ievaddatu analīzes (pieprasījuma dati, veikalu izvietojums). Pamatinformācija par sadales loģistiku, sadales centriem, tas tipiem un vadības līmeņiem un uzdevumiem ir apskatīta pirmajā daļā. Sadales centra taktiskā plānošana - otrajā daļā. Darba kontekstā uzmanība tika pievērsta arī informācijas sistēmu lomai loģistikā, vispopulārākai programmatūrai sadales centru plānošanai un maršrutēšanai. Trešajā daļā ir apskatītas metodes un programmatūra klasteranalīzei. Ceturtajā pētnieciskajā daļā ir izveidots praktiskais piemērs uz pieprasījuma datiem un klasteranalīze. Noslēgumā secinājumos tika sniegts pētījumu kopsavilkums, kā arī formulēti svarīgākie rezultāti, problēmu iespējamie risinājumi un alternatīvas. Darbs izklāstīts uz 107 lapām. Darbā tika izmantoti 37 attēli, 37 tabulas un 5 pielikumi. Darbā izmantoti 41 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sadales centrs, taktiska plānošana, klasteranalīze, MatLab, piegāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Distribution center, tactical planning, clustering, MatLab, delivery
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.10.2012 19:14:02