Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Projektu vadīšana daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanā Ventspils pilsētā
Nosaukums angļu valodā Project management in the rising of apartment buildings energy efficiency in the city of Ventspils
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
Recenzents Doc.(pr.), MBA G.Mote
Anotācija Analītiskajā daļā ir veikts projektu vadīšanas teorētiskais izvērtējums, raksturota energoefektivitātes politika un likumdošanas prasības Latvijā. Projektu aprēķinu daļā ir analizēti daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes pasākumi Ventspils pilsētā, kā arī salīdzināti pirms un pēc apkures maksājumi. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīts ēku energoefektivitātes process un tā tehnoloģija. Darba un dabas aizsardzības daļā ir analizētas būvniecības uzņēmuma darba aizsardzības prasības, veicot ēkas energoefektivitātes procesu, un pievērsta uzmanība būvlaukuma iekārtošanas pamatnoteikumiem, būvniecības darba vides risku novērtēšanai. Diplomprojekta noslēgumu veido secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem, un priekšlikumi kvalitatīvas projektu vadības daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas veikšanai. Diplomprojektā ir 140 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 9 tabulas, 15 attēli, 7 pielikumi, izmantoti 43 literatūras avoti un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Projektu vadība, nekustamā īpašuma pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management, real east management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 10:57:17