Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Auto firmas pārstāvniecības un servisa centrs"
Nosaukums angļu valodā "Automobile company dealer and service centre"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents A.Ivanovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām no pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskai daļai ir sekojoši mērķi: Izstrādāt metodi, kas ļauj noteikt un salīdzināt dažādu cementu kvalitāti un ietekmi uz gatavo betona produkciju balstoties uz iegūta betona īpašībām; Noskaidrot vai mūsdienu Latvijas tirgus apmierina vispārīgā lietojuma portlandcementa pieprasījumu pēc cenaskvalitātes faktoriem. Darba gaitā ir detalizēti apskatītas cementa izejvielas un komponentes, izpētīti hidratācijas un cietēšanas mehānismi, apkopotas prasības cementiem pēc LVS EN. Pētnieciskā daļā vēl tika veikts detalizēts ieskats cementa stiprības, tilpummaiņas vienmērīguma un sasaistīšanas ātruma testos pēc LVS EN. Kā alternatīva tradicionāliem cementa kvalitātes testiem, tika veikti dažādu cementu bāzes betona testi un tika noskaidrota cementu kvalitāte, analizējot ietekmi uz gatavo betona produkciju. Eksperimentu rezultāti ir apkopoti tabulu un grafiku veidā. Pēc rezultātiem secinājumos ir veikta tehniski-ekonomiskā analīze. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts Autofirmas pārstāvniecības un servisa centra projekts. Ēkas atrašanās vieta plānota Salkrastos Gaļeniekos. Ēkas plānotā platība abiem stāviem kopā ir 466.5m2. Plānotā servisa platība ir 159.7m2, bet pārējā ēkas daļā tiks izvietotas noliktavas, grāmatvedes, direktora un menedžera biroji. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāti sekojoši risinājumi: arhitektūra, galveno būvkonstrukciju aprēķini, tehniski ekonomiskais salīdzinājums, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, kā arī objekta ekonomiskā pamatojuma tāmes izstrāde, kā arī izstrādāti 8 rasējumi A1 lapu formātā. Diplomprojektā ir 178 lappuses, 33 tabulas, 44 attēli un 8 rasējumi.
Atslēgas vārdi Cements, stiprība, kona nosēdums, ūdens uzsūce
Atslēgas vārdi angļu valodā Cement, strength, cone settlement, water absorbency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2012 15:00:05